marketing

marketingmixMarketing of vermarkten is alles wat een bedrijf doet om de verkoop van producten of diensten te bevorderen. Traditioneel werd marketing gezien als het geheel van alle activiteiten die erop gericht zijn om, samen met de afdeling verkoop, de ruil van producten of diensten te bevorderen. In marketing gaat het om de optimale strategie en het vermarkten via de welbekende marketingmix: product, prijs, plaats, promotie, Proces enĀ  en later ook personeel. MTN ondersteunt u graag bij het bepalen en inhoud geven van de elementen in de mix om uw producten en/of diensten op een effectieve manier te vermarkten.