co-creatie

Co-creatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product.

Kenmerken van co-creatie zijn dialoog, ‘common ground’, enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat.

Voorwaarden voor succesvolle co-creatie zijn gelijkwaardigheid van de deelnemers, wederkerigheid, openheid en vertrouwen. Aan deze voorwaarden is het best voldaan in een gestructureerd maar creatief proces onder begeleiding van een procescoach/begeleider. Integriteit van deelnemers is vereist. Co-creatie wordt geacht goed bruikbaar te zijn voor het oplossen van complexe vraagstukken en het realiseren van veranderingen.
(bron: wikipedia).

Via abcocreatie is het mogelijk om communicatieproblematiek, -projecten, -oplossingen aan te vliegen en intern (a.i) uit te voeren. Hierbij zal abcocreatie na inventarisatie van de vraag, waar nodig onderzoek uitvoeren en een projectgroep (stuurgroep/kankbordgroep) samenstellen, binnen een gesteld termijn het project tot uitvoer brengen en met uiteindelijke rapportages en communicatieplan van het project. ABCC werkt met afgesproken uurtarief variërend van € 75,- tot 140,- per uur (afhankelijk van de moeilijkheid van de vraag) en/of afgesproken projectprijs met gestelde termijn.